Спортски картон детета

Овај модел рада на развоју моторичких способности кроз дечији спорт садржи четири субмодела.

Први субмодел подразумева рад са децом узраста од 3 до 4 године, други од 4 до 5 година, дтрећи рад са децом од 6 до 7 година и четврти са децом узраста од 8 до 12 година оба пола. Вишегодишње искуство нам је потврдило да је овај модел рада идеалан подстицај за дечији развој.

Општи циљеви и задаци информационог система којег поседује школа спорта су:

 • Стално и систематско мерење,
 • обрађивање и анализирање антропометријских карактеристика и моторичких способости, као и процену спортско-техничке образованости коју спортска школица стално унапређује;
 • Стицања увида у стање и развој антропометријских карактеристика, моторичких способности и спортско техничке образованости подстицане кроз дечији спорт;
 • Унапређивање начина планирања и програмирања рада у физичком васпитању и спорту (прилагођавање рада потребама и могућностима уз спорт за децу);
 • Подстицање активности на пољу васпитања у предшколском узрасту и у нижим разредима основне школе;
 • Увођење сталног облика оријентације и селекције деце у одговарајућим спортским дисциплинама;
 • Избор деце са нарушеним здрављем и постуралним статусом (лоше држање тела) и заосталим у развоју моторичких способности за специјални педагошки рад – компезаторни и корективни програм, подстичући правилно држање тела и непрекидно водећи рачуна за дечије здравље;
 • Повећање мотивисаности за правилан дечији развој и одржање моторичких способности детета;
 • Повећање интересовања родитеља за физичко и здравствено васпитање деце;
 • Праћење, оцењивање и вредновање напретка моторичких способности детета и спортско- техничке образованости;
 • Праћење и вредновање здравственог статуса деце у циљу информисања родитеља и предузимања потребних мера превенције за дечије здравље, а ако је потребно и лечења;

Праћење и вредновање психолошког развоја деце у циљу предузимања одређених третмана у раду са децом, те информисање родитеља о потреби консултовања са психологом или психијатром.

Свако дете у Школици Спорта има свој Спортски Картон у кога се уносе подаци са:

 • АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА
 • 3Д, 2Д АНАЛИЗЕ ТЕЛА КРОЗ СПЕЦИФИЧНЕ ПОСТУРОМЕТРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ЗА ДЕЦУ
 • СТАТИЧКЕ И ДИНАМИЧКЕ АНАЛИЗЕ ФУНКЦИЈЕ СТОПЛА
 • СТАБИЛОМЕТРИЈЕ
 • ТЕСТИРАЊА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ (БАЗИЧНИХ, СПЕЦИФИЧНИХ; Иницијална, Контролна, Финална)
 • ОЦЕНЕ УСПЕШНО САВЛАДАНИХ ЕЛЕМЕНАТА СПОРТОВА (КОЈЕ ДЕТЕ ПОХАЂА)

Подаци о деци добијају се три пута годишње, почетком, средином и крајем годишњег циклуса.

На основу ових података садржаних у спортском картону, а након завршетка похађања програма, спортска школица предлаже деци и родитељима којим би спортом било пожељно да се баве, у који спортски клуб да се укључе како би наставили са правилним развојем тела (правилно држање тела), унапређењем способности детета, постизања врхунског спортског резултата, а притом, не занемарујући дечије здравље.

Значај и ефикасност система који гаји спортска школа кроз дечији спорт јесте у откривању талената за врхунски спорт и адекватан третман са њима, али и рано откривање постуралних поремећаја(лоше држање тела) и других нежељених могућих проблема код деце овог узраста, када је на најлакши начин и једино могуће их отклонити (ПРЕ ПОЧЕТКА ПЕРИОДА НАГЛОГ РАСТА).

При прављењу ПРОГРАМA РАДА – Обавезног Програма – којег спроводи спортска школица, полазни критеријум за одабир кретања, вежби и спортских активности су резултати са mерења у Центру за Спортско Усмеравање и tестирања моторичких способности.

У случају да се уоче код детета неки постурални поремећаји(лоше држање тела) који планираним програмом спортска школица неможе отклонити деца се упућују у корективни програм или адекватне установе.

Тестирања моторичких способности(базичних, специфичних) одвијају се на редовним часовима ОБАВЕЗНОГ програма школица спорта, на којима се врше и оцене успешно савладаних елемената технике појединих спортова.

У програму мерења полазника школица спорта у Центру за Спортско Усмеравање су:

 • 3Д Анализа држања тела кроз МАТТХИАСС ТЕСТ,
 • 2Д Анализа држања тела у три равни,
 • Постурални Тест по Френеру (резултат постурални индеx),
 • Мерење расподеле оптерећења (постурометрија, стабилометрија) на дечијем стопалу при стајању и кретању, одређивање облика и димензија стопала ради утврђивања механике трчања, скока и свих других облика кретања у спорту.
 • Обједињавање резултата постурометрије, стабилометрије и 3Д анализе тела и стварање комплетне слике о држању тела детета, мишићним слабостима, покретљивости.
 • Упоредна анализа почетног и финалног стања током програма школица спорта.
 • Антропометријска Мерења,(димензионалност тела, омогућавају интерпретацију разултата моторичких тестова, телесног раста и развоја, утврђивање нутритивног статуса који је веома битна основа за дечије здравље и способност кретања са друге стране).

Резултати ових мерења се користе за вођење СПОРТСКОГ КАРТОНА који садржи:

 • АНТРОПОМЕТРИЈСКЕ ПАРАМЕТРЕ
 • НУТРИТИВНИ СТАТУС
 • ПОСТУРАЛНИ СТАТУС(ДРЖАЊА ТЕЛА)
 • РАЗВОЈА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
 • СТЕПЕНА СПОРТСКЕ ОБРАЗОВАНОСТИ
 • СКЛОНОСТИ КА ОДРЂЕНИМ СПОРТСКИМ ВЕШТИНАМА(СЕЛЕКЦИЈА У СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ – ТЕК НАКОН 9-те ГОДИНЕ).
 • ВЕЖБЕ ЗА КОРЕКЦИЈУ УТВРЂЕНИХ МИШИЋНИХ СЛАБОСТИ(лични и корективни програм)

Уколико се на Анализи Држања Тела и током мерења деце, утврде било какве неправилности, спортска школица упућује децу на прегледе у одговарајуће установе, како би се уколико постоји поставила дијагноза или мишљење лекара.

ИЗВЕШТАЈ

Са мерења деце, родитељи добијају у ПДФ формату, са предлогом вежби које су деци већ познате са програма школица спорта, најкасније до три недеље након Мерења. Овај период је потребан, како би се подаци архивирали, обавиле све потребне анализе и разматрања, да би се припремили предлози и вежбе. Углавном је потребно највише седам дана за припрему извештаја!

ПРЕПОРУКЕ И САВЕТИ

Најчешћи проблем(лоше држање тела) код деце су равни табани. Расподела оптерећења на стопало константно утиче на правилно држање тела детета. Исто се односи на ходања, уопште кретања(оптерећење стопала током кретања, ходања). Најбољи начин да помогнемо деци у овом проблему је да им обезбедимо индивидуалан уложак за обућу. Није исто да ли успемо да формирамо деци сводове стопала са 6 или 9година, или уопште не.

Најквалитетнији терапеутски улошци израђују се у ФООТПОИНТ центру који су из тог разлога сарадници школице спорта већ пуних десет година(све време постојања школице спорта у Београду).

У колико родитељи нису финансијски у могућности да свом детету обезбеде овакав уложак биће посаветовани који би улошци били најбољи у односу цена квалитет.

Уз улошке деца добијају програм вежби за развој покретљивости и функције стопала и скочног зглоба, развој мишића потколенице и табанских мишића.

Улошци се праве, најбоље би било, пре куповине зимске обуће.

Са направљеним улошком се купује нова обућа. Суштина је да дете што чешће носи улошке и да се са тим улошцима креће. Уколико детету не омогућимо да се са улошцима креће, улошци неће бити у прилици да раде. Познавајући ту чињеницу потребно је само дете научити да вади улошке и ставља их у обућу коју тренутно носи, како би улошке самостално мењало током дана. Код куће је потребно да дете хода што више босо (чарапе са гуменом табанском подлогом).

Вежбе за стопала могу бити веома забавне игре, оне могу да се изводе тако рећи успут, док ходамо до вртића, паркића, можемо да се заједно играмо и такмичимо радећи вежбице и код куће.

Најбољи начин да се отклони лоше држања тела јесте:

 • да се деца у редовно и систематски ангажују кроз дечији спорт (то не подразумева само пливање за децу, нити само тренажно пливање, које могу бити једино допунске методе, а наравно ни тенис…)
 • да су у том програму кретње, активности и вежбе које утичу на отклањање нарушеног постуралног статуса (лоше држање тела), да су заступљени пожељни облици кретања,
 • да се родитељи упознају са лошим држањем свог детета,
 • да поседују план и програм основних вежби којим могу анимирати дете у сваком моменту и у кућним условима,
 • да поседују начин и упутства примене вежби, као и
 • да дете током одрастања упућују на правилно држање тела и током седења, стајања, кретања у свакодневном животу.

Сви ови моменти су јако битни како би успели заједнички решити овај не тако мали, а широко распрострањен проблем код деце. Он мора трајати током читавог периода одрастања детета, а нарочито до 9.године живота пре наступања периода наглог раста и развоја.

Молимо вас укључите се, урадимо заједнички посао до краја. Омогућимо им правилан дечији развој упражњавајући спорт за децу, како би током живота били здравији и имали мање телесних тегоба !!!

Систем рада који спроводи спортска школица нам омогућава праћење и вредновање раста, развоја и моторичког понашања деце од 4. до 10. године те се постепено развија у информациони систем за ту сврху.

Овај систем рада базиран је на концепцији модела Школица Спорта проф.др Густав БалеCall Now Button