Персонализација програма вежби

Ваша деца уживају индивидуални приступ који год да наш спортски програм похађају. Изградили смо протоколе којим јасно утврђујемо мишићне слабости, погрешне кретне образце, узроке нарушеног постуралног статуса. Користимо напредну технологију да све тачно измеримо, забележимо, потхранимо у базу података и користимо при свим будућим контролним тестирањима и мерењима како би проверавали ефикасност креираног персоналног програма вежбања.

Сваки наш члан спортских програма пролази кроз серију тестирања кретних и моторичких способности, протокол праћења телесног раста и развоја и за њега се креира ЛИЧНИ ПРОГРАМ ВЕЖБАЊА. Уз то му се одређује место у спортским програмима које му највише одговара у смислу подстицаја за правилан раст и развој, унапређење моторичких способности.

ЛИЧНИ ПРОГРАМ ВЕЖБАЊА је изузетно важан за ефикасан приступ успостављању правилног држања тела, развоја кретних и моторичких способности. Свако од нас је индивидуа за себе, са свим својим специфичностима, конституцијом, телесним саставом, моторичким искуством, карактеристичним моторичким обрасцима. Ефикасан рад захтева индивидуалан приступ.Call Now Button