Часови у спортским објетима

Часови спорта у сали одржавају се у најбољим великим спортким салама школа у Београду.

Димензије спортских сала су од минималне величине 300м² односно кошаркашког до величине рукометног терена.

Обуке и усавршавање пливачких техника одржавају се у базенима спортски центара или основних школа која поседују квалитетан систем одржавања чистоће и топлоте воде.

Школица спорта кроз редован програм поред два обавезна часа у сали спроводи и часове усмерених спортских активности и програмираног вежбања у складу са потребама, могућностима и жељама деце.

РЕДОВАН ПРОГРАМ

Деца похађају редован програм кроз различите врсте спортских активности у складу са узрастом и личним способностима детета. Редован програм у недељном циклусу чине:

• ОСНОВНИ ПРОГРАМ
• ДОПУНСКИ ПРОГРАМ

OСНОВНИ ПРОГРАМ

Основним програмом остварују се примарни циљеви школице спорта:

• правилан телесни развој,
• развој моторичких способности,
• стицање спортске образованости,
• увид у тренутно стање телесног раста и развоја,
• утврђују потребе детета у складу са свакодневним дечијим активностима.

Све то нам омогућава почетно формирани СПОРТСКИ КАРТОН сваког детета, на основу кога се утврђује припадност групи и одређеној подгрупи и креира лични програм вежбања.

Затим се планира програм који је прилагођен могућностима деце (како би остварили индивидуални приступ) и директно спроводи на адекватан начин.

Суштина нашег рада у основном програму је да чинимо подстицај за правилан телесни развој, корекцију постуралних поремећаја, развој моторичких способности, односно бавимо се дететом кроз готово све спортске активности, а она кад стасају и порасту бавиће се спортом у жељи да постигну спортски резултат или зарад очувања свог здравља и квалитета живота.

У овом узрасту морамо чинити све да омогућимо правилан телесни развој и правилан моторички развој, а то у основном програму чинимо најчешће уз:

Вежбе обликовања

најчешће садрже и вежбе за превенцију лоших држања и равних табана. Стварају кинестетички осећај и осећај за простор и правилно извођење покрета и кретања, као и стварање навике заузимања рационалних пасивних и релаксационих положаја.

Атлетске активности

имају великог утицаја на усвајање правилне рационалне технике трчања, скокова, бацања што чини велику базу за развој моторичких способности деце, развој функционалних способности дечијег организма, али и идеална основа усвајања елемената технике, кретања и тактике спортских игара са лоптом.

Гимнастика (вежбе на специјализованим гимнастичким справама)

Деца кроз посебне методске поступке и специјалне справе пројектоване сходно могућностима и потребама деце предшколског и млађег школског узраста ефикасно раде на развоју моторичких способности, усвајају разне елементе партерне гимнастике и вежби на справама. Организација часа и велика стручност професора (вишегодишњи шампиони спортске гимнастике) као и велики број професора на часу до 6 у зависности од тежине припремљног часа пружају могућност да деца веома брзо напредују).

Игре са лоптом

су веома популарне код деце.
Лопта се може сматрати најпожељнијим дечијим реквизитом. Деца у прво време кроз вежбе манипулације са лоптом рукама и ногама, касније кроз елементе технике појединих спортских игара са лоптом уче готово све спортске игре са лоптом али их ми касније селектујемо у конкретне спортове. Суштина је да деца кроз своје школско доба буду кадри да у свом слободном времену и доколици упражњавају било коју од спортских игара са лоптом у друштву својих другара.

Борачке активности

Такорећи увод у борилачке вештине. Веома значајан део програма који помаже деци да се обезбеде приликом падова, односно уче технике сигурног пада, бивају сигурнија и успешнија у дуелима контактних игара и спортских игара са лоптом.
Од многих борачких активности програм Школице Спорта садржи :
Елементе рвања али без захвата и бацања.У програму су гурања, вучења и потискивања, основни елементи у партеру.
Основни ставови, ударци и блокаде са замишљеним противником у каратеу.
Вежбе гурања, отимања, надвлачења (отимање кратких палица, лопте, надвлачење конопца). Обука борачких падова на струњачама.

ДОПУНСКИ ПРОГРАМ

обавезно иде уз “основни програм” у виду једног или више часова недељно, а представља изборну спортску активност у трајању од 60 мин., а која зависи од изабраног модула – допунског програма вежбања.
Допунски програм представља усмерену спортску активност, јер деца најчешће по препоруци стручног тима (на основу тестирања моторичких способности и мерења у Центру за Спортско Усмеравање) похађају јадан изабрани, конкретни спорт: пливање, спортске игре са лоптом, гимнастика, атлетика, плес или лични програм вежбања.

ЛИЧНИ ПРОГРАМ ВЕЖБАЊА

Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / отклањање уочених мишићних слабости кроз превентивно/корективно вежбање.

СПОРТСКИ КАРТОН детета омогућава да се сачини ефикасан програм вежбања које је пожељно да дете упражњава како би што пре било у могућности да у потпуности прати програм и са максималним успехом изводи све задатаке које пред њега поставља спортска школа.

То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућују пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа. Тиме ће дете бити у могућности да испољи све своје потенцијале на часу основног програма које задаје школица спорта али исто тако утицати на правилно држање тела и успостављање правилних кретних аутоматизама.

ИЗБОРНИ СПОРТ

ПЛИВАЊЕ

Веома је значајно да деца у овом узрасту немају страх од воде, да се добро сналазе у овој специфичној средини за људско тело и да знају пливати. Деца могу научити пливачке технике са пет година, али већина их заиста може научити са шест. У овом узрасту број часова у току недеље не утиче на успешност савладавања технике пливања. Исто је да ли је дете имало један или три часа пливања.

Ново искуство за дете, привикавање на одржавање тела на површини ПЛУТАЊЕ (осећај који код детета углавном провоцира осећај страха/немање чврстог тла под ногама), нова свест о дисању, учење дисања у води, координација рада руку и ногу и све то укомпоновати у конкретну технику пливања, захтева да дете уједно одраста уз часове на базену, игра се и потпуно ослободи и опусти. Са шест година дете је у стању да изводи пропулзивна (омогућује кретање у води, не стоји у месту), координисана, циклична кретања рукама и ногама у води, да плива технику.

СПОРТСКЕ ИГРЕ СА ЛОПТОМ

ГИМНАСТИКА

АТЛЕТИКА

ПЛЕС

Циљ усмерених спортских активности је да обогати недељни фонд часова спорта својих полазника и пружи им преко потребну игру, кретања, мишићна напрезања како би заиста створили услове за правилан телесни раст деце, као и благовремени развој моторичких способности кроз ону спортску активност коју је стручни тим школице спорта предложио полазнику или коју су деца сама изабрала.Call Now Button