Мисија и циљеви

Наша мисија је стварање услова и рад на правилном телесном развоју деце, развоју моторичких способности и моторичке образованости, позитиван утицај на здравље деце, стварање здравих животних навика и односа према спољном свету.

 

Да са децом ради стручан и едукативан кадар (педагози разних дисциплина) са потребом за усавршавањем у свом раду, и кадри да у директном раду са децом буду потпуно предани и пожртвовани.

Циљеви спортских програма за децу

 

 • Правилан развој деце кроз игру, спорт, музику.
 • Превентива од деформитета кичме, ногу и стопала. Рана дијагностика.
 • Унапређење здравља деце.
 • Развој моторичких способности.
 • Развој интелектуалних способности.
 • Селекција деце у спортске клубове.
 • Откривање, вођење и праћење талентоване деце.
 • Социолошки развој деце.
 • Побољшање емотивног и психолошког стања деце.
 • Стварање пуновредне, способне, здраве личности детета.
 • Унапређење педагошког рада са децом.
 • Усавршавање и едукација кадрова у раду са децом.

(Да би правилно развило тело, развило моторичке способности, моторички образовало, успело у будућности у врхунском спорту, неопходно је да се дете до десете године развија кроз базичне спортове и овакав свеобухватан вид спортског образовања).

ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ постиже бројне резултате као плодове свог система рада, а најзначајнији су:

 

 • омасовљавање физичке активности међу децом и родитељима (породицом као основном друштвеном ћелијом),
 • пружање квалитетног стручног рада,
 • побољшање постуралног статуса и позитиван утицај на развој моторичких способности и спортске образованости код деце.
 • пружање повратне информације родитељима и друштву о данашњем телесном и моторичком развоју деце, откривању узрока проблема и припремом конкретних акција.
 • Селекција спортски образоване деце у спортске клубове у којима могу постићи врхунски спортски резултат.

ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ својим системом омогућава велики број директних али и велики број индиректних резултата као плодове свог рада.Call Now Button