Корекција Држања ногу и Стопала

Држање ногу и неразвијени и спуштени сводови стопала

Дугогодишњим искуством и радом у праћењу телесног раста и развоја, створили смо услове да поуздано закључујемо који су узроци настанка и који је степен развоја лоших држања тела или телесних деформитета и како и на који начин их је могуће отклонити код сваког појединца.

Сва лоша држања ногу, неправилна кретања и ходања везана су за неправилну функцију стопала (спуштени и равни сводови), а неретко и за дисбалан у снази мишића унутрашњих и спољашњих ротатора у зглобу  кука, неправилне шеме покрета и кретања…

Са сигурношћу можемо рећи да значајан утицај на настанак лошег држања тела имају недовољно развијени и спуштени сводови стопала који узрокују и лоша држања ногу.

Ако желимо добро држање тела потребно је да успоставимо добру функцију стoпала, правилан покрет и кретање и оснажимо ослабеле мишиће, научимо дете како да успостави правилно држање.

У нашем центру поседујемо најсавременију дијагностичку опрему помоћу које можемо изузетно прецизно и до најситнијих детаља утврдити начин кретања, ходања, трчања, у којој мери су се развили сводови стопала, да ли је дошло до настанка неког поремећаја у фунцији стопала, у којој мери је могуће отклонити последице недовољно развијеног стопала, као и на који начин држање ногу и стопала утичу на кретање и комплетну постуру.

Анализе које се користе у утврђивању нивоа функције (развијености сводова) стопала као и држања ногу, начина и исправности кретања и ходања подразумевају гејт анализу (видео анализу кретања и пројекција сила) и динамичку анализу функције стопала и ногу приликом ходања преко плоча притисака које региструју свако оптерећење које стопало производи на подлогу.

Велики број деце данас нажалост има неки од облика недовољне развијености сводова и функције стопала.

Данас се ретко кад деси да у нашем центру анализирамо добро кретање и држање тела деце.

Наш стручни тим је увео као стандардну тренажну процедуру и третман развоја сводова стопала и корекције држања ногу, код сваког детета у нашим спортским програмима и сваком индивидуалном раду.

Посетите и наш сајт за улошке за обућу.Call Now Button