Спорт-по-мери-детета

Спорт по мери детета

Спорт по мери детета

Путем игре и спорта деца ће упознавати себе, своје безграничне могућности.

Упознаће правила и како се она поштују али на најбољи могући начин, кроз игру.

Научиће да побеђују себе и буду подстицај другима за успех.

Са нама у спорту упознаће природу и њене лепоте. Научиће како да се сналазе у природи, како да је поштују и чувају. Схватиће да се у природи осећају посебно, да се спорт у природи памти као најлепши тренутак. Тај тренутак ће одраслог човека увек враћати.

У природи, кретању и спорту се крије наше здравље. Научићемо ваше дете како увек да пронађе тај пут.

Уживајмо са децом у покрету и игри. Покрет и игра на чудесан начин чине децу срећном.

Наши спортски програми су намењени деци узраста од 3 до 12 година.
По узрасним групама:

 • од 3 до 4 године – “СПОРТИЋ
 • од 4 до 6 година – “ШКОЛИЦА СПОРТА
 • од 6 до 8 година – “СПОРТ СЕЛЕКТ
 • од 8 до 12 година – “ШКОЛА СПОРТОВА

Тренутно водимо 19-у генерацију полазника наших спортских програма. Кроз системски рад на праћењу телесног раста и развоја, затим развоја моторичких способности и на крају праћења ефеката наших програма и уз константна унапређења система можемо да тврдимо да спроводимо програме у складу са потребама сваког појединог детета.

Свој програм и рад базирамо на најновијим научним сазнањима из области здравствене превентиве, спорта, педагошке праксе, методике спортског часа.

Индивидуалан приступ представља јединствен квалитет који пружамо вашој деци.

Остварујемо га кроз систем претходних тестирања моторичких способности и мерењима у нашем Центру за Спортско Усмеравање, а реализујемо путем ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА и кроз хомогене подгрупе.

Спортске програме спроводимо готово 365 дана у години. Нови школски циклус почиње у Септембру и траје до Јуна наредне године. А од Јуна до Септембра спроводимо целодневни спортски програм у оквиру Летњег Спортског Кампа на Ади “ОСТРВО СПОРТА”

Упис је могућ током читаве године.

Полазници Спортских програма се полако уводе и немају никакав проблем да се укључе у час и своју групу.
Током једног годишњег циклуса деца пролазе кроз све активности наведене у ПРОГРАМУ РАДА.

Трајање часова Спортских Програма

 • Час Спортића за децу до 4 године траје 40мин.
 • Час Школице Спорта, Спорт Селект и Школе Спортова у великој фискултурној сали траје 60мин.
 • Час на базенима, обука пливања, траје од 40мин. за почетнике до 60мин. за пливаче.
 • Трећи час Школице Спорта траје од 60 до 90мин. у зависности од изабраног спорта.
 • Час личног програма вежбања траје 60мин.

Спортски програми у годишњем циклусу садрже:

 • Редован програм,
 • Периодичан програм,
 • Спортске Кампове.

Редован програм Спорта за Децу у недељном циклусу чине:

 • два часа у великој фискултурној сали;
 • час на базенима (ПЛИВАЊЕ-обука и усавршавање техника),
 • час изборне, усмерене спортске активности (ТРЕЋИ ЧАС),
 • час ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА/ корективно вежбање, резвој кретних способности

НАПОМЕНЕ

 • Сви часови Спортских програма изводе се екипно (тимски рад) од стране професора спорта
 • На сваком часу Спортске Школе у сали су од 4 до 6 професора спорта која су специјализована за рад са малом децом.
 • Часове на базенима реализују од 2 до 3 професора.
 • Рад професора прати и координира психолог или координатор програма Спортских програма за децу.
 • Метод екипног рада професора на часу, притом примењујући метод станица и полигона веома је ефикасан и вишедимензијално значајан за свеколики развој деце.
 • Максималан број деце на часу је од 24 до 30 (у зависности од величине сале). Спортске програме спроводомо у искључиво великим Спортским или Фискултурним салама шкоола.
 • Деца су подељена у групе по времену проведеном у програм школице али и по узрасту, а у оквиру сваке групе у подгрупе у складу са претходно утрђеним потребама и могућностима како би остварили индивидуални приступ, контролисали интезитет часа и омогућили ефикасан рад.

Периодични програми школице су:

 • школица јахања,
 • школица клизања,
 • активности у природи,
 • организоване вожње и полигони ролера, бицикла, тротинета,
 • породична рекреација,
 • атлетски вишебој,

Манифестације, сусрети, такмичења имају за циљ да унапреде спортско образовање деце.

Одржвају се у специјализованим спортским објектима и њихова периодичност условљена је годишњим добима када их је могуће организовати. Похађање редовног програма Школице Спорта омогућава деци да буду успешна у спортовима периодичног програма.

Спортски Кампови Школице Спорта:

 • Летњи Спортски Камп,
 • Зимски Спортски Камп,
 • Спортски викенди,
 • Природњачке експедиције.

Заједничко им је да се одржавају у природи са посебним одликама и да веома позитивно утичу пре свега на здравље деце, а затим на социјализацију, осамостаљивање и веровање у личне могућности и способности. Сви који су били на једном од кампова пожелели су да буду и на наредном.

Нас највише радује чињеница да су полазници наших спортских кампова касније деца који су наши верни чланови који воле школицу на посебан начин. Најстраственији промотери нашег рада и вредности које смо заједнички изградили. Спорт по мери детета.Call Now Button