Редовни програм

Основним програмом остварују се примарни циљеви школице спорта:

  • правилан телесни развој,
  • развој моторичких способности,
  • стицање спортске образованости,
  • увид у тренутно стање телесног раста и развоја,
  • утврђују потребе детета у складу са свакодневним дечијим активностима.

Све то нам омогућава почетно формирани СПОРТСКИ КАРТОН сваког детета, на основу кога се утврђује припадност групи и одређеној подгрупи и креира лични програм вежбања.

Затим се планира програм који је прилагођен могућностима деце (како би остварили индивидуални приступ) и директно спроводи на адекватан начин.

Суштина нашег рада у основном програму је да чинимо подстицај за правилан телесни развој, корекцију постуралних поремећаја, развој моторичких способности, односно бавимо се дететом кроз готово све спортске активности, а она кад стасају и порасту бавиће се спортом у жељи да постигну спортски резултат или зарад очувања свог здравља и квалитета живота.

У овом узрасту морамо чинити све да омогућимо правилан телесни развој и правилан моторички развој, а то у основном програму чинимо најчешће уз:

Вежбе обликовања

најчешће садрже и вежбе за превенцију лоших држања и равних табана. Стварају кинестетички осећај и осећај за простор и правилно извођење покрета и кретања, као и стварање навике заузимања рационалних пасивних и релаксационих положаја.

Атлетске активности

имају великог утицаја на усвајање правилне рационалне технике трчања, скокова, бацања што чини велику базу за развој моторичких способности деце, развој функционалних способности дечијег организма, али и идеална основа усвајања елемената технике, кретања и тактике спортских игара са лоптом.

Гимнастика (вежбе на специјализованим гимнастичким справама)

Деца кроз посебне методске поступке и специјалне справе пројектоване сходно могућностима и потребама деце предшколског и млађег школског узраста ефикасно раде на развоју моторичких способности, усвајају разне елементе партерне гимнастике и вежби на справама. Организација часа и велика стручност професора (вишегодишњи шампиони спортске гимнастике) као и велики број професора на часу до 6 у зависности од тежине припремљног часа пружају могућност да деца веома брзо напредују).

Игре са лоптом су веома популарне код деце.

Лопта се може сматрати најпожељнијим дечијим реквизитом. Деца у прво време кроз вежбе манипулације са лоптом рукама и ногама, касније кроз елементе технике појединих спортских игара са лоптом уче готово све спортске игре са лоптом али их ми касније селектујемо у конкретне спортове. Суштина је да деца кроз своје школско доба буду кадри да у свом слободном времену и доколици упражњавају било коју од спортских игара са лоптом у друштву својих другара.

Борачке активности

Такорећи увод у борилачке вештине. Веома значајан део програма који помаже деци да се обезбеде приликом падова, односно уче технике сигурног пада, бивају сигурнија и успешнија у дуелима контактних игара и спортских игара са лоптом.

Од многих борачких активности програм Школице Спорта садржи:

  • Елементе рвања али без захвата и бацања.У програму су гурања, вучења и потискивања, основни елементи у партеру.
  • Основни ставови, ударци и блокаде са замишљеним противником у каратеу.
  • Вежбе гурања, отимања, надвлачења (отимање кратких палица, лопте, надвлачење конопца).
  • Обука борачких падова на струњачама.


Call Now Button