Утврђујемо лоша држaња тела, неправилно кретање, мишићне слабости, благовремено откривамо потенцијалне телесне деформитете на основу којих креирамо и системски и програмски решавамо све потребе и проблеме настале током периода одрастања....

Садашњи протокол плод је 18 година рада на покрету и кретању деце кроз многобројне спортске програме уз системско мерење и праћење телесног раста и развоја и праћења њиховог напретка кроз те програме....

Пубертет је период у одрастању у ком лоша држања тела и кривљења кичме постају уочљивија, готово Очита! Период у ком долази до појавности свих потенцијалних проблема телесног раста и развоја у ком је још могуће променити ток формирања телесног хабитуса –држања тела, успорити или задржати...

Call Now Button