СПОРТСКИ
КАМПОВИ

Природа и Спорт,

Осамостаљивање и Дружење,

Игра и Учење,

Дисциплина и Забава,

Вежба и Плес.

Спортски кампови и природњачке експедиције се махом организују у време школског распуста и празника, викендом, а за децу предшколског узраста и мимо тих термина.

Спорски камп развија здрав животни стил, омогућава редован контакт детета (човека) са природом, свест о важности спортских активности у природи на здравље.

Концепт спортског кампа је прилагођен условима реализације спортске активности и погодан је са са више аспеката : социолошких, васпитних, тактичко-техничких, психо-физичких и едукативних.

Програм спортских кампова и природњачких експедиција

 

Спроводи се по порограму који је у складу са циљевима образовања и васпитања предшколскске деце и ученика основних школа, оцењен је као изузетно здрав за психо-физички раст и развој деце. Програми се стално унапређују сходно сопственим и искуствима других, а осмишљавају у складу са пројектованим циљевима.

У годишњем програму Школице Спорта разликујемо:

pzo-prirodnjacke-ekspedicije-07

Природњачке
Експедиције

Зимске
Спортске
Кампове

Летње
Спортске
Кампове

Call Now Button