Персонализација спорта

Центар за Спортско Усмеравање поседује најсавременију СПОРТСКУ ДИЈАГНОСТИКУ којом утврђујемо слабости и потребе деце за телесним вежбањем, конкретним спортским програмима, превентивно-корективним третманима или персоналним сензо-моторичким улошцима за обућу, вршимо селекцију деце у конкретне спортове. Индивидуални приступ је императив у нашем раду.

Зашто је важан индивидуални приступ?

Ниједан спорт сам по себи не може да успостави правилно држање тела и правилно кретање ако је већ дошло до нарушеног постуралног статуса. А најчешће је то случај са данашњом децом и адолесцентима. Највећа заблуда је у чињеници да су многи уверени да пливање ту нешто може да помогне, јер тако лекари саветују. Лекари ту много греше, а највише ако су ти савети упућени деци млађој од 6 година. Ту не помаже ни ритмичка гимнастика, плес, балет како се често саветује. Ако би рекли који би спортови најбоље утицали на успостављање правилног држања тела то би били атлетика и гимнастика. Али ни ти спортови сами по себи неће довести до успостављања правилног држања тела ако је дошло до нарушавања постуралног статуса.

За успостављање правилног држања тела, неопходно је да деца науче на прави начин да се крећу, а затим да ојачају ослабелу мускулатуру која је често и скраћена, затим и да науче како се успоставља правилно држање тела и појединих делова тела (глава, рамена, лопатице, трбух и карлица, ноге и стопала).

Како би успели у намери да успоставимо правилно држање тела неопходно је да утврдимо мишићне слабости, да утврдимо основне кретне аутоматизме (ходање, трчање, скокови) и њихове недостатке, а затим на основу тих података потребно је креирати персонални програм вежбања, упутити дете на одговарајуће спортске програме, а често је потребна и помоћ индивидуалних сензо-моторичких уложака.

Центар за Спортско Усмеравање изградио је протоколе посебно за децу претшколског и млађег школског узраста, а посебно за тинејџере који нам омогућавају да без грешке утврдимо слабости, недостатке телесног раста и развоја.Call Now Button