Од величине простора зависи организација часа, употреба спортских справа и великог броја спортских реквизита, могућност спровођења великог броја различитих кретних задатака....

За пријаву је потребно попунити образац, након чега ће Вас контактирати Координатор ради интервјуа и распореда у одговарајућу групу...

Часове спорта редовног програма спроводимо на Општинама Нови Београд, Савски Венац, Врачар. ...

Важећи, прецизно дефинисан ценовник спортских програма....

Програм рада је дефинасан узрасним карактеристикама, а са друге стране личним способностима сваког детета које их сврставају у одређене групе и подгрупе уз помоћ којих остварујемо ПЕРСОНАЛНИ ПРИСТУП....

Овај модел рада на развоју моторичких способности кроз дечији спорт садржи четири субмодела....

Call Now Button