Важност вожње бицикла огледа се у чињеници да је здравље нације у директној вези са развојем бициклистичке културе. А под тим подразумевамо “Закон о заштити бициклиста у сабраћају”, развој бициклистичке мреже путева и инфраструктуре, популаризацију бицикла као градског превозног средства, организацију манифестација и такмичења....

Центар за Спортско Усмеравање са спортском лабораторијом Булевар Михајла Пупина 11, Београд064 64 99 621 Милан Којић060 64 99 605 Марко Васиљевић...

Call Now Button