Контактирајте нас

Спортски Програми


Kоординатор

Зоран Панић | 064 190 35 77

Благајна
Александра | 064 64 99 620

Центар за Спортско Усмеравање
са спортском лабораторијом


Контакт особе

  • Милан Којић | 064 64 99 621
  • Марко Васиљевић | 060 64 99 605


Адреса
:

  • Делиградска 27, Стари “ДИФ”, Београд


Подаци клуба:

  • Матични број: 17611224
  • Пиб: 103518030
  • Бр.рачуна банке: 205-114784-86 Комерцијална Банка

    Tags:


    Call Now Button