спортски-кампови

Спортски кампови

Спортски кампови и природњачке експедиције се махом организују у време школског распуста и празника, викендом, а за децу предшколског узраста и мимо тих термина.

 

• Природа и Спорт,
• Осамостаљивање и Дружење,
• Игра и Учење,
• Дисциплина и Забава,
• Вежба и Плес

Спортски кампови развијају здрав животни стил, омогућавају редован контакт детета (човека) са природом, свест о важности спортских активности у природи на здравље.

Концепт спортског кампа је прилагођен условима реализације спортске активности и погодан је са са више аспеката : социолошких, васпитних, тактичко-техничких, психо-физичких и едукативних.

Прогам спортских кампова и природњачких експедиција спроводи се по порограму који је у складу са циљевима образовања и васпитања предшколскске деце и ученика основних школа, оцењен је као изузетно здрав за психо-физички раст и развој деце.

Програми се стално унапређују сходно сопственим и искуствима других, а осмишљавају у складу са пројектованим циљевима.

У годишњем програму Школице Спорта разликујемо:

pzo-prirodnjacke-ekspedicije-02

Природњачке експедиције

 

За дечији развој и дечије здравље битан је што чешћи боравак у природи.

Зимске Спортске Кампове

 

Oрганизоване активности које води школован, професионалан Тим педагога спорта.

Летње Спортске КамповеCall Now Button