Утврђујемо лоша држaња тела, неправилно кретање, мишићне слабости, благовремено откривамо потенцијалне телесне деформитете на основу којих креирамо и системски и програмски решавамо све потребе и проблеме настале током периода одрастања....

Call Now Button