Садашњи протокол плод је 18 година рада на покрету и кретању деце кроз многобројне спортске програме уз системско мерење и праћење телесног раста и развоја и праћења њиховог напретка кроз те програме....

Call Now Button