Персонални-рад

Персонални рад

Програм вежбања који се креира и спроводи у нашем Центру за спортско усмеравање се заснива на индивидуалном приступу.

Могућност да савременом дијагностичком опремом прецизно откријемо проблем и узрок његовог настанка, даје нам прилику да будемо ефикасни и посебни у свом раду.
Задатак да нам сваки тренинг буде јединствен, а опет усмерен ка постављеним циљевима говори о томе колико нам је креативности у приступу реализације спортског часа важна.
Дугогодишње искуство, професионалан приступ, савремена спортска дијагностика која претходи креирању индивидуалног програма вежбања чине да остварујемо јединствен приступ вежбању, развоју спортских перформанси код деце и младих спортиста и решавању телесни тегоба и проблема одраслих.
Индивидуално вежбање подразумева рад једног високо обученог тренера или терапеута са вежбачем у трајању од 60мин.(најчешће!). Цео тренажни процес се обавља под надзором стручног тима који креира сам програм вежбања уз помоћ савремених дијагностичких процедура.

Индивидуалним вежбањем у нашем центру ми најчешће:

• коригујемо лоша држања тела;
• вршимо превенцију настанка телесних деформитета;
• развијамо општу моторику и вештине;
• бавимо се развојем гипкости и снаге, успостављању мишићног баланса, оптималног тонуса мишића;
• пратимо развој младих спортиста, унапређујемо њихове спортске перформансе;
• вршимо припреме спортиста;
• побољшавамо функционалне способности.

Константним надзором нашег стручног тима и редовним дијагностичким анализама, омогућавамо квалитетно праћење ефеката и утицаја тренинга на решавање проблема и остварењу циљева током читавог тренажног процеса.

Простор у коме вежбају наши клијенти је пријатан и поседује све справе и реквизите неопходне за квалитетан и прецизан тренажни рад. Наши одлични и увек насмејани тренери, гарантују да ћете на тренинге долазити увек мотивисани и расположени.Call Now Button